Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit naturalisatietoets 2021

Het ontwerp BNT 2021 komt in de plaats van het huidige Besluit naturalisatietoets en vloeit voort uit het regeerakkoord 2017-2021. Het regeerakkoord kondigt aan dat de taaleis zowel voor inburgering als voor naturalisatie wordt verhoogd van A2 naar B1. In het nieuwe inburgeringsstelsel voor nieuwkomers, opgenomen in het wetsvoorstel van de minister van SZW (Kamerstukken 35483), wordt voorgesteld het na te streven taalniveau, overeenkomstig het regeerakkoord 2017 2021, te verhogen naar B1.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 101 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken