Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam gemeente westland (ontwikkelaar sociaal domein S Ikaddouren)
Plaats Naaldwijk
Datum 1 juni 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Goed dat er nu een wettelijke grondslag komt. Ik hoop wel dat de kamer de AP hier goed in betrokken heeft zodat deze grondslag straks ook (in de praktijk) afdoende blijkt te zijn.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Het wetsvoorstel Wams biedt kansen ten aanzien van:
- het snel regelen van voorzieningen uit andere domeinen buiten de jeugdwet (WMO, participatie, etc.);
- het beter integreren van werk en inkomen en wonen in de integrale aanpak;
- de doorbraakmethode eindelijk inrichten (maatwerkbudget en heldere escalatielijnen);
- aansluiting op Wvggz en bemoeizorg (doorpakken als het SKT het nodig vindt, ook binnen andere domeinen);
- Aansluiten op de werkwijze rondom nieuwkomers. Wat kunnen we van hen leren? Hier wordt tenslotte al een integraal plan opgesteld.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht