Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Advies van Raad van State is gepubliceerd, 17 oktober 2022

De Raad van State heeft op 13 oktober 2021 geadviseerd over dit wetsvoorstel. Dit advies is op 16 juni 2022 openbaar gemaakt op https://www.raadvanstate.nl/@126117/w13-21-0187-iii/.
Het wetsvoorstel van deze adviesaanvraag staat op de Wetgevingskalender bij de Voorbereidende documenten, kijk op https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK010837.

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 september 2021

Consultatieperiode aangepast, 13 mei 2020

De termijn is verlengd tot 1 juni om meer gelegenheid te geven tot het indienen van een reactie.

Zoeken
Uitgebreid zoeken