Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Discussienotitie mededingingsbeleid i.r.t. online platforms

Online platforms spelen een steeds belangrijker rol in onze economie en samenleving. Dit leidt tot vraagstukken rond de macht van een aantal platforms. Deze discussienotitie betreft een analyse naar de toepasbaarheid van het mededingingsinstrumentarium in de digitale economie. De consultatie heeft tot doel om deze analyse te toetsen en nut en noodzaak van aanvullende beleidsopties te onderzoeken. Dit document is uitsluitend bedoeld voor discussie en bevat dus geen beleidsinzet.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling