Discussienotitie mededingingsbeleid i.r.t. online platforms

Online platforms spelen een steeds belangrijker rol in onze economie en samenleving. Dit leidt tot vraagstukken rond de macht van een aantal platforms. Deze discussienotitie betreft een analyse naar de toepasbaarheid van het mededingingsinstrumentarium in de digitale economie. De consultatie heeft tot doel om deze analyse te toetsen en nut en noodzaak van aanvullende beleidsopties te onderzoeken. Dit document is uitsluitend bedoeld voor discussie en bevat dus geen beleidsinzet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2018
Einddatum consultatie 03-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Markttoezicht Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze consultatie is breed opgezet. Zowel academici, (mededingings-)juristen, platforms en zakelijke gebruikers daarvan, overige belanghebbenden als andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie in te zenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Niet van toepassing.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd om te reageren op de discussienotitie en uw visie te geven op de analyse daarin. Meer in het bijzonder wordt u verzocht de vragen in de discussienotitie te beantwoorden. De reacties worden meegenomen bij standpuntvorming over de toekomstbestendigheid van het mededingingsbeleid.

Downloads

  • Beleidsnota

    Discussienotitie toekomstbestendigheid mededingingsbeleid in relatie tot online platforms