Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 31 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: