Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 juli 2020

De Circulaire is op 1 juli 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Link toegevoegd, 1 juli 2020

De Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers is op 1 juli 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoofdlijnenverslag met reactie IenW, 25 juni 2020

In het hoofdlijnenverslag is de reactie van het ministerie opgenomen. Ook is de herziene Circulaire als bijlage opgenomen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juni 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie is gepubliceerd. In een later stadium zal de inhoudelijke reactie hierop van het ministerie toegevoegd worden.