nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

In de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) wordt geregeld: • de opleidingseisen van de kwaliteitsborger; • de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger: • de bewaarplicht van de kwaliteitsborger; • de informatieplicht kwaliteitsborger - instrumentaanbieder; • het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger; • de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: