nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

In de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb) wordt geregeld: • de opleidingseisen van de kwaliteitsborger; • de administratieve organisatie van de kwaliteitsborger: • de bewaarplicht van de kwaliteitsborger; • de informatieplicht kwaliteitsborger - instrumentaanbieder; • het formulier voor de verklaring van de kwaliteitsborger; • de verdeelsleutel voor de jaarlijkse bijdrage.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 januari 2022

Document toegevoegd, 13 december 2021

Rapport Sira t.a.v. de regeldruktoets is toegevoegd.