Wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de kwaliteitsbekostiging uit de WHW te schrappen en de middelen die bestemd zijn voor het bevorderen van de onderwijskwaliteit aan de instellingen toe te kennen via de lumpsumbekostiging.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: