Wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Reactie

Naam TriasNet Consultants (mr. P.C. Kwikkers)
Plaats Alphen aan den Rijn
Datum 1 april 2023

Vraag1

Wat vindt u van de met dit wetsvoorstel voorgestelde wijziging?
Het vervallen van potjesbeleid, en zeker deze kwaliteitsbekostiging, is een heel goede zaak. De grondslag daarvoor had zelfs nooit in de WHW moeten worden opgenomen. Naast de onmogelijkheid van eerlijke en objectieve uitvoering en de controleerbaarheid èn de bezoedeling van de functie van de NVAO hiermee, is kwaliteitsbekostiging sterk in strijd met het aloude beginsel van gelijkwaardige ontwikkelingsmogelijkheden van de ho-instellingen, en met het daaruit voortvloeiende adagium van bekostiging van alle instellingen op gelijke voet. Het vervallen van dit bekostigingstype leidt tot een betrouwbaarder verdeelmodel en dat is belangrijk voor de ho-instellingen.
Zie het artikel “Hoger onderwijs en wetenschap en het Nederlandse regeerakkoord "Vertrouwen in de Toekomst", mr. P.C. Kwikkers, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB), 2018-2019, nrs 1-2, p. 70-82. Die Keure, Brugge. En uitvoeriger in de WHW-pocket van TriasNet Consultants (in editie 2023: para 4.2.2 en 4.2.4).
Een compliment voor de minister dus nu.