Wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Reactie

Naam Saxion (Dhr T. Graafsma)
Plaats Beuningen
Datum 17 april 2023

Vraag1

Wat vindt u van de met dit wetsvoorstel voorgestelde wijziging?
Ik ben helemaal voor het verminderen van de administratieve lasten in het onderwijs. Maar als voormalig lid van een centrale en een decentrale medezeggenschapsraad zou ik het toch jammer vinden als de kwaliteitsbekostiging in de lumpsum terecht zou komen. Ik ben (zeer) betrokken geweest bij de inbreng van de raden bij de keuzes die onze hogeschool maakte voor het besteden van deze middelen. Dat heeft veel energie gekost, zowel voor het mobiliseren van de suggesties voor de kwaliteitsverbeteringen, als voor de discussie met het bestuur over de keuzes, en voor de manier om de uitvoering te volgen. Maar het heeft er zeker toe bijgedragen dat er bewuster met de kwaliteit van het onderwijs is omgegaan, in alle geledingen van de hogeschool. Een erg nuttig product van onze besprekingen bestond uit het bestedingsdoel studentinitiatieven. Een discussie kan in principe ook nog via de bevoegdheden rond de begroting. Maar het is mijn ervaring dat die op een dergelijk hoog aggregatieniveau besproken wordt dat het vrijwel onmogelijk is om erg inhoudelijk te worden. En studentinitiatieven zijn daar vrijwel onmogelijk onder te brengen. Ik heb daarom een voorkeur voor het apart houden van de kwaliteitsbekostiging, en de daarmee gepaard gaande betrokkenheid van de medezeggenschap.