Klimaatplan en INEK

Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In het INEK rapporteert Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat tevens dieper in op energie-thema’s. Het Klimaatplan vat de hoofdlijnen van het beleid samen, die voor een belangrijk deel zijn bepaald door het Klimaatakkoord. In de uitvoering zet het kabinet in op brede betrokkenheid van de samenleving. Met het oog hierop zijn richtinggevende vragen geformuleerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 november 2019

Document toegevoegd, 26 augustus 2019

  • Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK)

Beleidsnota toegevoegd, 26 augustus 2019