Invoering Omgevingswet

Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Nu de Omgevingswet in het Staatsblad staat, zijn hiervoor inmiddels verschillende andere trajecten in gang gezet. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 63 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: