Invoering Omgevingswet

Reactie

Naam Waarderingskamer (ir. R.M. Kathmann)
Plaats 's-Gravenhage
Datum 3 februari 2017

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het wetsvoorstel invoeringswet?
Ja, onze reactie is verwoord in bijgevoegd document

Bijlage