Invoering Omgevingswet

Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Nu de Omgevingswet in het Staatsblad staat, zijn hiervoor inmiddels verschillende andere trajecten in gang gezet. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 juli 2017

In bijgaand verslag wordt voor de hoofdonderwerpen uit dit wetsvoorstel beschreven welke aanpassingen gedaan zijn naar aanleiding van de internetconsultatie.

Link toegevoegd, 12 juli 2017

Via de wetgevingskalender kunt u de voortgang volgen. Op 5 juli 2017 is het wetsvoorstel naar de Raad van State verzonden.