Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES

(For English, see documents below). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in nauwe samenwerking met de openbare lichamen, het Inrichtingen- en activiteiten besluit BES voor. Het besluit stelt milieuregels voor bedrijven, ter bescherming van de leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij bepaalt de zwaarte van de milieubelasting of het bedrijf zich alleen aan de algemene regels moet houden, een melding moet doen, of een vergunning moet aanvragen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Bonaire | 15 november 2021 (09:14)

  • Anoniem

    Kralendijk | 03 november 2021 (10:43)