Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES

(For English, see documents below). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in nauwe samenwerking met de openbare lichamen, het Inrichtingen- en activiteiten besluit BES voor. Het besluit stelt milieuregels voor bedrijven, ter bescherming van de leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij bepaalt de zwaarte van de milieubelasting of het bedrijf zich alleen aan de algemene regels moet houden, een melding moet doen, of een vergunning moet aanvragen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 februari 2022

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 20 oktober 2021

De internetconsultatie is met twee weken verlengd, om eventuele indieners meer tijd te geven voor hun reactie. De looptijd is nu tot en met 8 november 2021.