Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen en dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 40 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: