Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen en dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 mei 2023