Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling

Dit wetsvoorstel dat tot doel heeft om heling beter te kunnen bestrijden en als gevolg daarvan de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten, zoals diefstal, te kunnen voorkomen en bestrijden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-11-2020
Einddatum consultatie 21-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel bevat vooral een aanscherping van de bestaande regels voor opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen. Verder raakt het de gemeenten waarin dergelijke opkopers en handelaren zich bevinden, de politie en opsporingsambtenaren die met de controle van de gestelde regels zijn belast.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Alle opkopers en handelaren die van het opkopen of handelen in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen een beroep of gewoonte maken, worden verplicht om die goederen en de personen die deze goederen aanbieden, in te voeren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Ook worden zij verplicht zich via het Digitaal opkopersloket (DOL) te melden bij de gemeente in wier grondgebied zij hun bedrijf of beroep uitoefenen. Het beoogde effect van de introductie van deze landelijke verplichtingen is heling beter te kunnen bestrijden en als gevolg daarvan de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten, zoals diefstal, te kunnen voorkomen en bestrijden. Als blijkt dat een goed wederrechtelijk is verkregen, zal het goed in beslag worden genomen en kan het aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven.
Het DOL is voor de gemeenten een eenvoudiger instrument om te controleren welke opkopers en handelaren zich in hun grondgebied bevinden en of iedere opkoper en handelaar daadwerkelijk zijn meldplicht is nagekomen.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling