Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling

Dit wetsvoorstel dat tot doel heeft om heling beter te kunnen bestrijden en als gevolg daarvan de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten, zoals diefstal, te kunnen voorkomen en bestrijden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieverslag, 15 augustus 2021

Het wetsvoorstel is in de ministerraad van 13 augustus aanvaard. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nu voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

Document toegevoegd, 23 november 2020

  • Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling