wijziging Kadasterwet ivm grondslag nieuwe taken bij AMvB

Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel van bestuur taken die geen openbaar gezag betreffen aan het takenpakket van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (de Dienst) toe te kunnen voegen. De voorgestelde nieuwe grondslag beoogt sneller en slim nieuwe activiteiten van de Dienst juridisch te kunnen borgen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: