wijziging Kadasterwet ivm grondslag nieuwe taken bij AMvB

Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel van bestuur taken die geen openbaar gezag betreffen aan het takenpakket van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (de Dienst) toe te kunnen voegen. De voorgestelde nieuwe grondslag beoogt sneller en slim nieuwe activiteiten van de Dienst juridisch te kunnen borgen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 9 mei 2023

Het voorstel wordt ingetrokken. Zie consultatieverslag.

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 mei 2023