Conceptreglement Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen

De minister van LNV is voornemens om een geschillencommissie aan te wijzen die belast zal worden met het beslechten van geschillen tussen leveranciers en afnemers omtrent de toepassing van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Met deze commissie wordt een laagdrempelig en onafhankelijk alternatief voor de civiele rechter geboden. De Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf heeft een conceptreglement opgesteld t.b.v. de oprichting van de commissie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: