Conceptreglement Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen

De minister van LNV is voornemens om een geschillencommissie aan te wijzen die belast zal worden met het beslechten van geschillen tussen leveranciers en afnemers omtrent de toepassing van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Met deze commissie wordt een laagdrempelig en onafhankelijk alternatief voor de civiele rechter geboden. De Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf heeft een conceptreglement opgesteld t.b.v. de oprichting van de commissie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2021
Einddatum consultatie 29-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen, leveranciers en afnemers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, waaronder primaire producenten, verwerkers, (groot) handelaren, detailhandel en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het aanwijzen van een geschillencommissie wordt de mogelijkheid geboden aan leveranciers en afnemers om geschillen aan te dragen waar de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen op van toepassing is.

Waarop kunt u reageren

In het reglement van de geschillencommissie oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen wordt de werking van de commissie vastgesteld.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptreglement Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen