Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Eerste wijzigingsregeling ministerie van IenW 2024 omgevingsregeling

Ruimte en infrastructuur

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat actualiseert de kaarten die in de Omgevingsregeling zijn aangewezen. Het gaat om de kaarten die de begrenzingen aangeven rondom hoofdspoor, rijkswateren, waterkeringen en autowegen. Daarnaast gaat het om de begrenzingen (begin- en eindcoördinaten) van dijktrajecten. De ligging van deze grenzen veranderen regelmatig door bouwwerkzaamheden of door verbetering van het kaartmateriaal zelf. Twee keer per jaar brengt het ministerie alle veranderingen bij elkaar in een nieuwe kaart in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor dijktrajecten geldt een jaarlijkse update.

Wat is het doel?

Binnen de genoemde grenzen rondom infrastructuur gelden extra regels voor activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat eerst een vergunning moet worden aangevraagd of dat er een melding moet worden gedaan. Deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat onze spoorlijnen, wegen en vaarwegen goed en veilig kunnen blijven functioneren. Het is belangrijk voor burgers, bedrijven en overheden dat de begrenzingen actueel en kloppend zijn. Zo is steeds duidelijk waar welke regels gelden.

Uw reactie

U kunt tot en met 20 november 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wijzigingsregeling en de toelichting.

U kunt ook reageren op de aangepaste kaarten. Raadpleeg hiervoor het bijgevoegde document 'Instructie reageren op begrenzing locaties'. Kloppen de aangegeven nieuwe begrenzingen met de aan u bekende situatie? 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties