Eerste wijzigingsregeling ministerie van IenW 2024 omgevingsregeling

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zevenbergen
Datum 3 november 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de wijzigingsregeling en de toelichting?

U kunt ook reageren op de aangepaste kaarten. Kloppen de aangegeven nieuwe begrenzingen met de aan u bekende situatie? Raadpleeg hiervoor het bijgevoegde document 'Instructie reageren op begrenzing locaties'. Dit document is te vinden onder 'relevante documenten'.
De wijzigingsregeling is nauwelijks te controleren, omdat er niet uit te filteren is wat oud en wat nieuw is. Verzoek om de wijzigingsregeling in de toekomst klantvriendelijke vorm te geven. Er zijn volop voorbeelden beschikbaar die hierbij als voorbeeld gebruikt zouden kunnen worden, zoals het "Voorontwerp peilbesluit Moerdijk West (brabantsedelta.nl)".

Wij hebben de indruk dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd voor het Hollandsch Diep. Graag bevestiging dat deze conclusie klopt.