Eerste wijzigingsregeling ministerie van IenW 2024 omgevingsregeling

Reactie

Naam H van de Boer
Plaats Hoofddorp
Datum 25 oktober 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de wijzigingsregeling en de toelichting?

U kunt ook reageren op de aangepaste kaarten. Kloppen de aangegeven nieuwe begrenzingen met de aan u bekende situatie? Raadpleeg hiervoor het bijgevoegde document 'Instructie reageren op begrenzing locaties'. Dit document is te vinden onder 'relevante documenten'.
Ik zou het zeer op prijs stellen als er ook een actieve controlerende instantie komt en dat de boetes bij overtreding meer dan aanmerkelijk zijn om overtredingen tegen te gaan.