Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP ivm aanwijzen werkzaamheden derden

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP).
Aanwijzen van de werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang:
1) van privaatrechtelijke werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opsporingstaken van hun boa’s.
2) van de gezaghebbers op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart met publiek identificatiemiddel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2020
Einddatum consultatie 18-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11786
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. De werkgevers die een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn, met boa’s in dienst.
2. De gezaghebbers van de openbare lichamen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Door het autoriseren van de particuliere werkgever van boa’s kunnen de boa’s tijdig en efficiënt over de benodigde, actuele informatie beschikken voor hun opsporingstaken.
2. De Wet BRP geldt uitsluitend in Europees Nederland. Deze wet zal worden uitgebreid met een grondslag voor het raadplegen van de BRP bij de aanvraag van Nederlandse identiteitskaarten door de gezaghebbers van de openbare lichamen. Tot die tijd kunnen de gezaghebbers de BRP raadplegen op grond van onderhavige aanpassing.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de ontwerpnota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP)

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling