Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP ivm aanwijzen werkzaamheden derden

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Aanwijzen van de werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang: 1) van privaatrechtelijke werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opsporingstaken van hun boa’s. 2) van de gezaghebbers op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart met publiek identificatiemiddel.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Zoeken
Uitgebreid zoeken