Datavisie Handelsregister

Via een open dialoog willen we samen met u komen tot een beleidskader voor integer gebruik van de Handelsregistergegevens ten bate van de samenleving, een 'datavisie'. De verkenning middels een online tool stelt u in staat om uw visie op het Handelsregister te geven. Hiermee worden de overwegingen, zorgen en dilemma’s voor alle deelnemers inzichtelijk. U vindt de link naar de Xleap tool Verkenning Datavisie onder 'externe bronnen' onder aan de pagina (https://19167983.xleap.net/och1).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Verslag sessies beleidsvoorstel datavisie, 11 november 2022

De verslaglegging van de synthetron sessies van 6 en 8 september over de Datavisie handelsregister is beschikbaar. U vindt een bericht met een beknopte infographic en een uitgebreid verslag via bijgaande link.
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/update-datavisie-uitkomsten-laatste-sessies-belanghebbenden-bekend/

Uitnodiging online sessies , 10 augustus 2022

Wij nodigen alle betrokkenen bij het Handelsregister van harte uit om deel te nemen aan een van de interactieve online sessies. Deelnemers kunnen reflecteren op de voorgestelde oplossingsrichting uit de Kamerbrief en ideeën inbrengen die deze verder kunnen verbeteren. Deze vinden plaats op 6 september (10:00-11:30 uur) of 8 september (20:00-21.30 uur).

Via deze link kunt u zich aanmelden: https://www.eventbrite.com/e/tickets-online-consultatie-datavisie-handelsregister-370330377127

Verslagen expertsessies, 13 juli 2022

In april en mei 2022 hebben er verdiepende expertsessies plaatsgevonden met verschillende groepen belanghebbenden en wetenschappers. Via deze link vindt u de verslagen van de expertsessies: https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/toekomst-handelsregister-deel-je-mening-en-denk-mee/

Kamerbrief - Voortgang Datavisie Handelsregister, 1 juli 2022

De Kamer is geïnformeerd over de uitwerkingsrichting van Datavisie Handelsregister (HR). Het doel van de Datavisie is om te komen tot een beleidskader voor integer gebruik van de Handelsregistergegevens voor de samenleving. In september zal er een brede raadpleging voor stakeholders van het HR worden georganiseerd. Via deze link vindt u de Kamerbrief:
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/micky-adriaansens/documenten/kamerstukken/2022/06/29/voortgang-datavisie-handelregister

Kamerbrief - Traject Datavisie Handelsregister, 10 december 2021

De Kamer is geïnformeerd over de ontwikkeling van een Datavisie voor het Handelsregister. De brief schetst de beleidsopties op het gebied van de afweging tussen transparantie en privacy in het HR en op het gebied van bekostiging van het HR. Komend voorjaar zal een nadere consultatie en expertsessie worden georganiseerd. Daarna wordt een beleidsvoorstel uitgewerkt. Via deze link vindt u de Kamerbrief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23188&did=2021D49260

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 augustus 2021

Er zijn ruim 1400 reacties ingediend. Deze reacties zijn inmiddels verwerkt in een verslag. Dat betekent dat ze op thema zijn opgesplitst en op deze manier in een overzichtelijk totaalpakket zijn gesorteerd en samengevat. Via deze link is ook het samenvattend verslag beschikbaar en vindt u meer over de vervolgstappen:
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/eerste-fase-open-consultatie-ezk-en-kvk-over-het-gebruik-van-data-in-het-handelsregister-afgerond/

Link toegevoegd, 16 juli 2021

Momenteel wordt er gewerkt aan een samenvatting van de opbrengst. Het verslag wordt binnenkort op deze site gepubliceerd en aan de Tweede Kamer toegestuurd. Na de zomer wordt de aandacht gericht op het inventariseren en beoordelen van mogelijke oplossingen.