Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Datavisie Handelsregister

Via een open dialoog willen we samen met u komen tot een beleidskader voor integer gebruik van de Handelsregistergegevens ten bate van de samenleving, een 'datavisie'. De verkenning middels een online tool stelt u in staat om uw visie op het Handelsregister te geven. Hiermee worden de overwegingen, zorgen en dilemma’s voor alle deelnemers inzichtelijk. U vindt de link naar de Xleap tool Verkenning Datavisie onder 'externe bronnen' onder aan de pagina (https://19167983.xleap.net/och1).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 augustus 2021

Er zijn ruim 1400 reacties ingediend. Deze reacties zijn inmiddels verwerkt in een verslag. Dat betekent dat ze op thema zijn opgesplitst en op deze manier in een overzichtelijk totaalpakket zijn gesorteerd en samengevat. Via deze link is ook het samenvattend verslag beschikbaar en vindt u meer over de vervolgstappen:
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/eerste-fase-open-consultatie-ezk-en-kvk-over-het-gebruik-van-data-in-het-handelsregister-afgerond/

Link toegevoegd, 16 juli 2021

Momenteel wordt er gewerkt aan een samenvatting van de opbrengst. Het verslag wordt binnenkort op deze site gepubliceerd en aan de Tweede Kamer toegestuurd. Na de zomer wordt de aandacht gericht op het inventariseren en beoordelen van mogelijke oplossingen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken