Datavisie Handelsregister

Via een open dialoog willen we samen met u komen tot een beleidskader voor integer gebruik van de Handelsregistergegevens ten bate van de samenleving, een 'datavisie'.
De verkenning middels een online tool stelt u in staat om uw visie op het Handelsregister te geven. Hiermee worden de overwegingen, zorgen en dilemma’s voor alle deelnemers inzichtelijk.
U vindt de link naar de Xleap tool Verkenning Datavisie onder 'externe bronnen' onder aan de pagina (https://19167983.xleap.net/och1).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2021
Einddatum consultatie 30-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de wijze waarop het Handelsregister is ingericht en functioneert. Dit zijn o.a. ondernemers die met hun data in het register staan, brancheverenigingen, experts, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, afnemers, non-profit organisaties en hun vertegenwoordigers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verkenning heeft als doel belangen, voorkeuren en oplossingsrichtingen te identificeren. In dit stadium is nog geen sprake van een (concept)regeling.

Alle oplossingsrichtingen zijn bespreekbaar. Zowel in de ‘breedte’ (over welke rechtsvormen moet het Handelsregister informatie bevatten?) als in de ‘diepte’ (welke gegevens bevat het Handelsregister over die rechtsvormen en voor wie zijn de gegevens toegankelijk?). Binnen Europa wordt er heel verschillend omgegaan met Handelsregisterdata. Van heel ‘smal’ in het Verenigd Koninkrijk, naar een heel open Handelsregister in Zweden. Ook zijn er mogelijkheden denkbaar in de vorm van verschillende registers. Voorheen hadden bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen in Nederland een eigen register. De oplossingsrichtingen die uit de verkenning naar voren komen, zullen worden uitgewerkt waarbij een aanpassing van Nederlandse wetgeving zeker tot de mogelijkheden behoort.

Er zijn ook een aantal randvoorwaarden. Om uitvoerbaar te zijn, moeten oplossingsrichtingen passen binnen het Europese juridische kader. Bijvoorbeeld op het gebied van kapitaalvennootschappen (de NV en de BV), registratie van uiteindelijk belanghebbenden en het consumentenrecht. Zie voor meer informatie over de Europese wetgeving op het gebied van HR-data het bijgevoegde document 'Juridisch Kader'.

Ook moeten de oplossingsrichtingen toepasbaar zijn binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en ze moeten worden ingepast in het financieel kader van de overheid. Dit vergt, afhankelijk van het financieel beslag, afstemming binnen het kabinet. En uiteraard moet iedere aanpassing van wet- en regelgeving worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van de verkenning via de Xleap tool Verkenning Datavisie. De link naar de tool is te vinden onder 'externe bronnen' onder aan de pagina.

Downloads

Overige documenten

  • Juridisch kader

  • Uitnodiging Consultatie Datavisie Handelsregister

Externe bronnen

De open consultatie is afgerond, en nu?

Bron: bit.ly

Xleap tool Verkenning Datavisie

Bron: 19167983.xleap.net