Besluit van … tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Met deze wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB wordt de cascadebekostiging in het mbo afgeschaft. Deze maatregel bevordert de kansengelijkheid in het mbo. Door het beëindigen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten die lang(er) in het mbo verblijven ongedaan gemaakt. Daardoor ontstaat meer financiële ruimte voor instellingen met relatief veel "langstudeerders", zodat zij deze studenten gelijke kansen kunnen geven om hun opleiding succesvol af te ronden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-03-2018
Einddatum consultatie 02-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-studenten die langer in het mbo verblijven omdat ze met behulp van het stapelen van diploma’s of het wisselen van opleiding, een diploma kunnen halen met zicht op een plek op de arbeidsmarkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mbo-studenten zal naar verwachting meer tijd en ruimte geboden worden om zich in een voor hen passend tempo te ontwikkelen en te ontplooien.

Waarop kunt u reageren

Artikel I, onderdeel B, C, E en F van het besluit

Downloads

Overige documenten