Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Besluit van … tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Met deze wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB wordt de cascadebekostiging in het mbo afgeschaft. Deze maatregel bevordert de kansengelijkheid in het mbo. Door het beëindigen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten die lang(er) in het mbo verblijven ongedaan gemaakt. Daardoor ontstaat meer financiële ruimte voor instellingen met relatief veel "langstudeerders", zodat zij deze studenten gelijke kansen kunnen geven om hun opleiding succesvol af te ronden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling