Besluit toezicht trustkantoren 2018

Het besluit werkt enkele zaken uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: