Besluit toezicht trustkantoren 2018

Het besluit werkt enkele zaken uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2018
Einddatum consultatie 30-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 6774
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

trustkantoren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regels voor de bedrijfsvoering en compliance- en auditfunctie worden uitgebreid.

Waarop kunt u reageren

Gehele ontwerpbesluit

Downloads

Externe bronnen

Wet toezicht trustkantoren 2018

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl