Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv teneinde de uitzondering op de herzieningssituatie voor de lage premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds te verbreden

Het kabinet wil met een pakket aan maatregelen de arbeidsmarkt hervormen door werkenden meer zekerheid te geven en werkgevers meer wendbaarheid te bieden. Een van de maatregelen maakt overwerk binnen het vaste contract makkelijker. Werkgevers mogen momenteel werknemers met een vast contract maximaal 30% laten overwerken onder de lage WW-premie. Wanneer dit meer dan 30% is moet de werkgever dit percentage herzien naar de hoge WW-premie. Contracten van gemiddeld 35 uur of meer zijn echter uitgezonderd van deze regel. Deze grens wil het kabinet verlagen naar meer dan 30 uur.  

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: