Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv teneinde de uitzondering op de herzieningssituatie voor de lage premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds te verbreden

Reactie

Naam Cumela (J Tuinenga)
Plaats Nijkerk
Datum 28 juli 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-Algemene Maatregel van Bestuur en daarbij behorende nota van toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Voor ligt een aanpassing van het Besluit Wfsv zodanig dat aanpassing van de gemiddelde werkweek boven de 30 uur niet leidt tot aanpassing van de lage naar de hoge ww premie. De aanpassing van dit besluit is onderdeel van het geheel aan arbeidsmarktmaatregelen en heeft tot doel om het aantal dienstverbanden onbepaalde tijd en fulltime te vergroten. Daar zijn wij helemaal voor. Echter de aanpassing van dit besluit leidt niet tot meer flexibiliteit in arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd. Dit voorstel wordt wel als zodanig gepresenteerd. Daar hebben wij moeite mee.

Voor sectoren waar voornamelijk fulltime wordt gewerkt in dienstverbanden onbepaalde tijd heeft dit voorstel dus geen positieve invloed. Deze sectoren worden echter wel benadeeld door de wijze waarop dit besluit wordt gefinancierd. Daar hebben wij dus ook moeite mee. De beoogde lastenverlichting wordt hier deels voor gebruikt en gaat dus naar een kleine groep ondernemers die bewust of onbewust parttimers meer laten werken. Iets wat “we” juist niet willen stimuleren. Om die reden begrijpen wij deze keuze dan ook niet.

Als er echt ingezet wordt op interne flexibiliteit zul je moeten kijken naar de arbeidsrechtelijke consequenties en hoe dit opgelost kan worden.