Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv teneinde de uitzondering op de herzieningssituatie voor de lage premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds te verbreden

Reactie

Naam De Creatieve Coalitie (Dhr T.J.A.C. Drissen)
Plaats Utrecht
Datum 2 augustus 2023

Bijlage