Besluit toekomst pensioenen

Het Besluit toekomst pensioenen stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 45 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: