Besluit toekomst pensioenen

Het Besluit toekomst pensioenen stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2022
Einddatum consultatie 30-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13623
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers met een pensioenregeling, hun werkgevers, deelnemers met een beroepspensioenregeling, pensioengerechtigden, partners en nabestaanden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat het overgrote deel van de werkgevers en werknemers hun pensioenovereenkomst moeten aanpassen. Het Besluit toekomst pensioenen geeft op bepaalde onderdelen een nadere invulling van hetgeen in de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt de concept-besluittekst en de daarbij behorende artikelsgewijze en algemene toelichting. U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen