Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit toekomst pensioenen

Reactie

Naam Milliman Pensioenen (Ir. AAG P.M. Wouda)
Plaats Amsterdam
Datum 30 april 2022

Vraag1

Er worden geen specifieke vragen voorgelegd.
Ten aanzien van artikel 46 over datakwaliteit, lid a, menen wij, grotendeels conform de reactie van het Koninklijk AG, dat door de bepaling dat deze werkzaamheden uitsluitend door een externe accountant verricht dienen te worden, pensioenfondsen enorm beperkt worden in hun mogelijkheden de datakwaliteit op orde te krijgen. Naast accountants zijn er immers veel andere specialistische partijen beschikbaar die werkzaamheden kunnen verrichten met betrekking tot de datakwaliteit. Een externe actuaris is hier een voorbeeld van, maar daarnaast zijn er ook op dit moment al veel data-specialistische partijen actief in de pensioenfondsenmarkt op het gebied van datakwaliteit.
Wij zien ook overlap met de werkzaamheden van de actuarieel functiehouder die de gegevens en kwaliteit van de gegevens beoordeelt waarmee de voorzieningen worden berekend. Die werkzaamheden zijn in de praktijk veelal toetsend en beoordelend van aard en kunnen daarom meestal worden beschouwd als een onafhankelijke controle.
Wij vinden het niet raadzaam om de kring van specialisten te verkleinen door deze werkzaamheden uitsluitend door een externe accountant te kunnen laten uitvoeren. Wij zijn er daarom sterk voorstander van om ‘een externe accountant’ in lid a te wijzigen in ‘een externe onafhankelijke partij’.
Ten aanzien van lid b, zijn wij van mening dat een externe accountant niet de gewenste persoon is om de juistheid van actuariële berekeningen te controleren. In de huidige wetgeving worden actuariële berekeningen gecontroleerd door de certificerend actuaris dan wel de actuariële sleutelfunctiehouder. Wij zien geen goede argumenten om in de nieuwe wetgeving deze bevoegdheid te verschuiven van de actuaris naar de accountant. Wij zijn er daarom sterk voorstander van om ‘een externe accountant’ in lid b te wijzigen in ‘de certificerend actuaris dan wel de actuariële sleutelfunctiehouder’.
Milliman Pensioenen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht