Wijziging Besluit BRP & Besluit BSN

Dit besluit wijzigt het Besluit BRP en het Besluit BSN op verschillende onderdelen. De belangrijkste wijziging is het inschrijven van Caribische studenten. Zij krijgen daarmee makkelijker een BSN. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: