Wijziging Besluit BRP & Besluit BSN

Reactie

Naam M. Zwinkels
Plaats Delft
Datum 2 december 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het Besluit BRP & BSN? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Registratie in de BRP en de uitgifte van het BSN moet voldoen aan de hoogste betrouwbaarheidseisen. Deze registratie vormt namelijk de basis voor de uitgifte van een DigiD en daarmee tot alle processen van de overheid. Blijkbaar is er geen gemeente met mensen die hiervoor zijn opgeleid in Caribisch Nederland om dit volgens de regels van de BRP en de wet BSN te doen.
DUO is in al haar processen slechts afnemer van gegevens uit de BRP.
Het voorstel lijkt nu te zijn dat DUO gaat opereren als een gemeente.
Twee vragen hierbij:
a) waarom is het niet mogelijk hiervoor een regulier loket in CN te openen?
b) wat zijn de garanties dat dit proces van uitgifte even betrouwbaar zal zijn als de initiële inschrijving in de BRP door een gemeente?