Wijziging Besluit BRP & Besluit BSN

Reactie

Naam ir. j.h.t. meijer
Plaats den haag
Datum 14 november 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het Besluit BRP & BSN? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
vanzelfsprekend juich ik de doelstelling van de aanpassing in de regelgeving toe.

immers, de caribisch nederlandse student is gebaat bij een tijdige toekenning van het BSN.

waar ik problemen mee heb is dat er nu iets mogelijk wordt gemaakt voor de caribisch nederlandse student terwijl het BSN er is voor alle nederlanders, dus ook voor alle caribisch nederlandse nederlanders.

in bijgevoegde brief (gericht aan de commissie koninkrijksrelaties van tweede kamer en eerste kamer) ga ik dieper en breder op dit vraagstuk in.

Bijlage