Beleidsnota maximale kredietvergoeding

De maximale kredietvergoeding geldt voor consumptief krediet. De maximale kredietvergoeding bestaat uit wettelijke rente (2%) met een opslag. De opslag is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 12% naar 8%, waardoor de maximale kredietvergoeding is verlaagd van 14% naar 10%. Dit document dient ter voorbereiding van besluitvorming over structurele verlaging, welke aan het nieuwe kabinet is gelaten. Er wordt geconsulteerd over structurele verlaging van de opslag naar 8%.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: