Beleidsnota maximale kredietvergoeding

De maximale kredietvergoeding geldt voor consumptief krediet. De maximale kredietvergoeding bestaat uit wettelijke rente (2%) met een opslag. De opslag is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 12% naar 8%, waardoor de maximale kredietvergoeding is verlaagd van 14% naar 10%. Dit document dient ter voorbereiding van besluitvorming over structurele verlaging, welke aan het nieuwe kabinet is gelaten. Er wordt geconsulteerd over structurele verlaging van de opslag naar 8%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-11-2021
Einddatum consultatie 17-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van consumptief krediet en consumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verlaging van de maximale kredietvergoeding zou consumenten blijvend kunnen beschermen tegen hoge kosten van krediet. Door de lagere rentelasten zullen consumenten minder snel in financiële problemen komen, en wanneer problematische schulden eenmaal zijn ontstaan zal de verlaging zorgen dat de totale schuldenlast van de consument minder snel oploopt.

De verlaging kan daarnaast zorgen dat kredietaanbieders selectiever beoordelen welke klanten zij accepteren, nu de financiële ruimte voor een risico-opslag in hun bedrijfsmodel wordt verminderd. Dit kan bijdragen aan kredietverstrekking die passend is voor de financiële draagkracht van consumenten.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van deze beleidsnota. In de beleidsnota zijn ook vragen opgenomen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen