Beleidsnota maximale kredietvergoeding

De maximale kredietvergoeding geldt voor consumptief krediet. De maximale kredietvergoeding bestaat uit wettelijke rente (2%) met een opslag. De opslag is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 12% naar 8%, waardoor de maximale kredietvergoeding is verlaagd van 14% naar 10%. Dit document dient ter voorbereiding van besluitvorming over structurele verlaging, welke aan het nieuwe kabinet is gelaten. Er wordt geconsulteerd over structurele verlaging van de opslag naar 8%.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 30 maart 2022