Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. nieuwe regels m.b.t. gebruik werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

Deze wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft betrekking op het vervoer van personen in werkbakken, die daarvoor niet bestemd of geschikt zijn. Aanpassing van artikel 7.23d dient als doel om het onterecht gebruik terug te dringen en om het gebruik bij asbestsanering beperkt en tijdelijk toe te staan onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid van werknemers.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: